Минобразования составило топ-100 книг для школьников. Вот что нужно прочитать вашим детям
KG

Минобразования составило топ-100 книг для школьников. Вот что нужно прочитать вашим детям

Все самое интересное в Telegram

Министерство образования и науки составило список 100 книг из национальной литературы, которые рекомендует прочесть школьникам.

Перечень произведений составлен в рамках проекта "100 книг" для формирования у школьников культуры чтения. В список вошли лучшие образцы национальной литературы и фольклора.

Отметим, что часть этих произведений на кыргызском языке, на другие языки они не переведены.

Фольклор

 • 1. "Манас".
 • 2. "Семетей".
 • 3. "Сейтек".
 • 4. "Кожожаш".
 • 5. "Эр Төштүк".
 • 6. "Эр Табылды".
 • 7. "Курманбек".
 • 8. "Жаныш-Байыш".
 • 9. "Жаңыл Мырза".
 • 10. "Тайлак баатыр".
 • 13. Кыргызские пословицы, загадки и скороговорки.
 • 14. Кыргызские народные сказки и легенды.

Поэзия акынов

 • 15. Легендарные акыны (Асан Кайгы, Жээрен чечен, Токтогул, Кет Бука), сборник.
 • 16. Мурас (Калыгул, Арстанбек,Молдо Кылыч), сборник.
 • 17. Молдо Нияз, казалдар, ырлар, айтымдар.
 • 18. Токтогул Сатылганов, санат-насыят, үлгү ырлары
 • 19. Жеңижок, сборник стихотворений и эпосов.
 • 20. Тоголок Молдо, сборник стихотворений, поэм, басен.
 • 21. Барпы, сборник стихотворений.
 • 22. Нур Молдо, ырлар, айтымдар.

Кыргызские романы

 • 23. Токомбаев Аалы, роман "Таӊ алдында", стихотворения и поэмы.
 • 24. Абдукаимов Узакбай, "Майдан".
 • 25. Айтматов Чингиз, "Плаха", "И дольше века длится день", "Когда падают горы".
 • 26. Даникеев Өскөн, "Көкөй кести".
 • 27. Жантөшөв Касымалы, "Каныбек".
 • 28. Жакыпбеков Ашым, "Теӊири Манас".
 • 29. Жусупов Кеңеш, "Ата Журт".
 • 30. Байтемиров Насирдин, "Тарых эстелиги".
 • 31. Каимов Касым, "Атай".
 • 32. Касымбеков Төлөгөн, "Сломанный меч".
 • 33. Өмүрбаев Сагындык, "Телегей".
 • 34. Сыдыкбеков Түгөлбай, "Көк асаба".
 • 35. Элебаев Мукай, "Узак жол".
 • 36 Акматов Казат, "Мезгил".
 • 37. Станалиев Самсак, "Касым Тыныстанов".
 • 38. Самсак Станалиев, "Чыӊгыз Айтматов".
 • 39. Эсенкулов Шакин, "Кожомкул" .
 • 40. Жусуев Сооронбай, "Курманжан датка".
 • 41. Иманалиев Каныбек, "Шабдан хан".
 • 42. Стамов Асанбек, "Хан Тейиш".
 • 43. Жетимишов Сейит, "Эл арасында".
 • 44. Осмоналиев Качкынбай, "Көчмөндөр кагылышы".
 • 45. Субанбеков Тойчубай, "Эр Садыр".
 • 46. Арслан Койчиев, "Мисмилдирик".

Кыргызские повести и рассказы

 • 47. Айтматов Чингиз, "Лицом к лицу", "Джамиля", "Материнское поле".
 • 48. Баялинов Касымалы, "Көл боюнда".
 • 49. Даникеев Өскөн, "Кыздын сыры".
 • 50. Жантөшев Каныбек, "Эки жаш".
 • 51. Сыдыкбеков Түгөлбай, "Акылман куудул".
 • 52. Касымбеков Төлөгөн, "Адам болгум келет".
 • 53. Саспаев Аман, "Татым туз" и другие рассказы, повести.
 • 54.Мавлянов Жунай, "Нан" и другие рассказы.
 • 55. Гапаров Мырза, "Кыштакча", "Эки ирет гүлдөөчү алмалар" и рассказы.
 • 56. Абакиров Мелис, "Алчалуу бак".
 • 57. Акматов Казат, "Мунабия".
 • 58. Жусубалиев Кубатбек, "Күн автопортретин тартып бүтөлек".
 • 59. Раев Султан, "Күн кармаган бала".
 • 60. Токомбаев Аалы, "Жараланган жүрөк", повести и легенды.
 • 61.Сооронбаева Зуура, "Астра", "Чоочун киши".
 • 62. Стамов Асанбек, "Үч мээрим".

Стихотворения и поэмы

 • 63. Абылкасымова Майрамкан, "Эстелик сүйлөйт".
 • 64. Бөкөнбаев Жоомарт, "Ажал менен Ар-Намыс".
 • 65. Дүйшеев Шайлообек, "Кайдыгерлик".
 • 66. Кожомбердиев Турар, "От өчпөгөн коломто".
 • 67. Мамытов Жолон, сборник "Жүз жашка тол, кылым".
 • 68. Ибраев Эсенгул, стихотворения.
 • 69. Маликов Кубанычбек, "Балбай".
 • 70. Өмүрканов Анатай – "Чолпонбай".
 • 71. Осмонов Алыкул, сборник "Көл толкуну".
 • 72. Рыскулов Акбар, "Дүйнөлүк жүк".
 • 73. Сарногоев Байдылда, сборник "Ашуудан берген отчётум".
 • 74. Султанов Омор, "Сен жөнүндө поэма".
 • 75. Токтомушев Абдрасул, "Какшаалдан кат".
 • 76. Турусбеков Жусуп, "Энем".
 • 77. Тыныстанов Касым, "Жаңыл Мырза".
 • 78. Үмөталиев Темиркул, стихотворения, поэма "Кубат".
 • 79. Эралиев Сүйүнбай, "Ак мөөр", "Кесир инсан".
 • 80. "Азыркы кыргыз поэзиясы" (Кыргыз адабиятынын он томдугу, 8-й том).

Кыргызская драматургия

 • 81. Абдумомунов Токтоболот, "Абийир кечирбейт".
 • 82. Байжиев Мар, "Төрт адам".
 • 83. Жакиев Бексултан, "Атанын тагдыры".
 • 84. Садыбакасов Шатман, "Ак боз ат".
 • 85. Турусбеков Жусуп, "Ажал ордуна".
 • 86. Садыков Жалил, "Айкөл Манас".

Кыргызская сатира

 • 87. Алыбаев Мидин.
 • 88. Шүкүрбеков Райкан.

Кыргызская фантастика

 • 89. Сартов Беганас, "Мамыры гүлдөгөн маалда".
 • 90. Эсенкожоев Кусейин, "Үчүнчү шар".

Кыргызская публицистика и эссе

 • 91. Абдраманов Шабданбай, "Полот хан".
 • 92. Байгазиев Советбек, "Иниме кат".
 • 93. Иманалиев Каныбек, "Саякбай".
 • 94. Матисков Абдыламит, "Кыргыз өӊү Чокморовдун өӊүндөй".

Детская литература

 • 95. Асаналиев Байтемир, "Балдар неге күлүштү?"
 • 96. Жунушев Каныбек, "Күн дүйнө".
 • 97. Кыдыров Абзий, "Балдарга базарлык".
 • 98. Самудинов Токтосун, "Чаӊ баспасын сөздөрдү".
 • 99. Шүкүрбек Бейшеналиев, "Мүйүздүү козу".
 • 100. Рысбаев Сулайман, "Бала бойдон калба".

В данном списке отсутствуют произведения под номерами 11 и 12. В Минобразования сообщили, что список будет еще дополнен и обновлен.

Фото на главной странице: kundemi.kg.

Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp: +996 (700) 62 07 60.
url: https://kaktus.media/476546